2015-03-31

Zadania

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

  • przyjmowanie wniosków w sprawach niżej wymienionych oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą,
  • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka,
  • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria,
  • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawniń,
  • wystawianie legitymacji dla posiadaczy orzeczń wydanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności,
  • wydawanie kart parkingowych,
  • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu,
  • udzielanie wyczerpujących i kompetentnych informacji dotyczących: działalności Zespołu i przysługujących niepełnosprawnym ulg i uprawnień.