2015-03-31

Akty prawne

Podstawowe akty prawne dotyczące zadań Zespołu:


Orzekanie i wydawanie legitymacji

Aktualne teksty ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także rozporządzeń wydanych na jej podstawie, znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl w zakładce "prawo".

Tam znajdują się również akty prawne odnoszące się do wydawania kart parkingowych.