2015-12-03

Linki

Niepełnosprawność

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Woj. Śląskim w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzialy/wzdson.html

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/index.php

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

http://www.pzon.rybnik.pl/

 

Tychy

 

Urząd Miasta Tychy

http://umtychy.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

http://mops_tychy.ssdip.bip.gov.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy

http://tychy.praca.gov.pl/

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach

http://www.ppptychy.pl/

 

Urząd Skarbowy w Tychach

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach

 

Lędziny

Urząd Miasta Lędziny

http://www.ledziny.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

http://www.mops-ledziny.ovh.org/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

http://pcpr.powiatbl.pl/

 

Bieruń

Urząd Miasta Bieruń

http://www.bierun.pl/main/index.html

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

http://mops.bierun.pl/

 

Bojszowy

Urząd Gminy Bojszowy

www.bojszowy.pl/

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

http://gops.bojszowy.pl/

 

 

Chełm Śląski

Urząd Gminy Chełm Śląski

http://chelmsl.pl/

 

Imielin

Urząd Miasta Imielin

http://www.imielin.pl/

 

inne

internetowy system aktów prawnych Sejmu RP

http://isap.sejm.gov.pl/