2015-12-03

Linki

Niepełnosprawność

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Woj. Śląskim w Katowicach

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzialy/wzdson.html

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/index.php

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

http://www.pzon.rybnik.pl/

 

Tychy

 

Urząd Miasta Tychy

http://umtychy.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

http://mops_tychy.ssdip.bip.gov.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy

http://tychy.praca.gov.pl/

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach

http://www.ppptychy.pl/

 

Urząd Skarbowy w Tychach

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach

 

Lędziny

Urząd Miasta Lędziny

http://www.ledziny.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

http://www.mops-ledziny.ovh.org/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

http://pcpr.powiatbl.pl/

 

Bieruń

Urząd Miasta Bieruń

http://www.bierun.pl/main/index.html

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

http://mops.bierun.pl/

 

Bojszowy

Urząd Gminy Bojszowy

www.bojszowy.pl/

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

http://gops.bojszowy.pl/

 

 

Chełm Śląski

Urząd Gminy Chełm Śląski

http://chelmsl.pl/

 

Imielin

Urząd Miasta Imielin

http://www.imielin.pl/

 

inne

internetowy system aktów prawnych Sejmu RP

http://isap.sejm.gov.pl/

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się