2015-12-10

instrukcja obsługi

Obowiązek wprowadzenia instrukcji obsługi wynika z § 11 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

Menu podmiotowe i przedmiotowe

Po lewej stronie serwisu został umieszczony panel nawigacyjny (menu) z odpowiednio posortowanymi działami oraz kategoriami zawierającymi informacje na poszczególne tematy. Każda z podanych kategorii jest odsyłaczem (linkiem) do poszczególnych podstron. Po naciśnięciu myszką na wybrany link otworzy się strona z treścią odpowiadającą naciśniętemu odsyłaczowi (linkowi).

 

Okno właściwe

Jest to ta część serwisu, w której wyświetlane zostają treści informacyjne wprowadzone przez autorów publikowanych informacji. Okno składa się z:

1) nagłówka informującego o odwiedzanym dziale,

2) treści wpisu (informacji),

3) części „metadane” w których zawarte są informacje na temat:

‒ podmiotu udostępniającego informację,

‒ osoby odpowiedzialnej za informację,

‒ osoby wprowadzającej informację,

‒ daty wytworzenia informacji.

4) części „wersjonowanie” zawierającej rejestr zmian dokonanych na stronie (zawierających informacje na temat użytkownika, który dokonał zmiany, daty dokonania zmiany, typu zmiany).

 

Wyszukiwarka

Pomaga znaleźć interesującą nas informację. Należy w tym celu w polu wyszukiwarki wpisać odpowiednie słowo i nacisnąć przycisk szukaj a automatycznie system znajdzie wszystkie odpowiadające zapytaniu rekordy. Po znalezieniu szukanych informacji program wyświetli tytuł oraz informacje ze znalezionymi słowami kluczowymi. Wystarczy nacisnąć myszką na pogrubiony tytuł wyświetlonych rekordów a cała informacja pokaże nam się w nowo otwartym oknie.

 

Pliki PDF

Głównym formatem zapisu danych publikowanych w Biuletynie jest PDF. Adobe® Portable Document Format (PDF) jest jednym ze standardowych sposobów zapisywania dokumentów elektronicznych. Plik PDF zawiera, oprócz tekstu i grafiki, wszystkie informacje niezbędne do nadania właściwego wyglądu dokumentowi, tj. czcionki, kolory, sposób formatowania. Wielką zaletą standardu jest to, że niezależnie od komputera, dokumenty zawsze wyglądają tak samo - zarówno na ekranie, jak i w druku oraz nie ma możliwości ich modyfikowania w sposób tak prosty jak wszystkie formaty Microsoft Office. Aby przeglądać i drukować pliki PDF, należy wcześniej zainstalować na komputerze program Adobe Acrobat Reader®, rozpowszechniany bezpłatnie przez firmę Adobe. W tym celu należy:

1) pobrać i zapisać na dysku wersję instalacyjną programu Adobe Acrobat Reader,

2) uruchomić pobrany program,

3) odpowiedzieć twierdząco na wszystkie pytania instalatora,

4) po zakończeniu instalacji może być konieczne powtórnie uruchomienie komputera.

Po jednokrotnym wykonaniu na komputerze powyższych czynności możliwe będzie przeglądanie i drukowanie wszelkich plików zapisanych w formacie PDF.

W przypadku nieprawidłowego wyświetlania plików PDF w przeglądarce należy:

1) wskazać myszką na odnośnik z plikiem PDF,

2) z menu kontekstowego wybrać polecenie Zapisz element docelowy jako...,

3) zapisać plik na dysku,

4) otworzyć pobrany plik z dysku lokalnego.

 
 
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się